لوازم جانبی کارتخوان همانند هرنوع وسیله دیگری برای استفاده راحتتر از وسیله مورد نیاز و راحتی کاربر می باشد.

وسایلی که برخی از آنها از ملزومات کارتخوان هستند مانند آداپتور یا همان شارژر، باطری، رول کاغذی و کابل رابط شارژر آداپتور.

آداپتور برای داشتن شارژ  و استفاده از دستگاه کارتخوان لازم است. باطری دستگاه کارتخوان نیز از انواع لوازم جانبی کارتخوان می باشد. که در صورت نیاز به تعویض، کاربران اقدام به خرید آن می کنند. رول کاغذی هم از همین دست ملزومات است که بدون آن  چاپ هرگونه رسید امکان پذیر نخواهد بود. همچنین کابل رابط شارژر آداپتور که برای استفاده از دستگاه کارتخوان نیاز هست. پس می توان گفت این نوع کابل هم از لوازم جانبی مهم برای دستگاه کارتخوان محسوب می شود.

اما گاهی وسایلی هستند که برای محافظت از دستگاه کارتخوان ساخته شدند و بدون آن نیز می توان از دستگاه استفاده کرد. این نوع وسایل، گاهی همراه دستگاه کارتخوان هستند و خریداری می شوند و گاهی نیز در صورت نیاز، کاربران اقدام به خرید آن می کنند. مانند کیف محافظ دستگاه کارتخوان.