کارتخوان ثابت از انواع کارتخوان است که با توجه به نحوه ساختار آن محدود به مکان و موقعیت است.

ویژگی های دستگاه کارتخوان ثابت

  • در انجام تراکنش ها سرعت بالایی دارند.
  • در سریع ترین حالت ممکن روشن و آماده به کار می شوند.
  • نور صفحه ی نمایش این نوع کارتخوان بی نظیر است.
  • در زمان انجام تراکنش از امنیت بالایی برخوردار هستند.
  • قطعی ارتباط در این نوع دستگاه ها به کمترین حالت ممکن اتفاق می افتد.